Advarsel angående useriøse bunadsprodusenter og Bunadstradisjon/Norske bunadstradisjoner/Norsk Bunad

Bunadworld er konkurs.

Kvaliteten på bunadene har vært varierende og det har vært mange misfornøyde kunder. Dette grunnet feil i leveranser, mønstre, farger, brodering og sammensetning. Dette grunnet totalt manglende kunnskap om bunader.

Kundebehandlingen har vært langt under det man bør forvente, med svartider på opptil flere måneder. Samt manglende kontroll og treghet i utsendelser. Flere kunder har fått bunader som må rettes på for egen regning, samt at stoffkvaliteten er så dårlig at bunaden ikke tåler vanlig bruk.

Flere kreditorer får ikke utestående refundert av selskapet.

Driften av Bunadworld var ikke slik som forventes av en seriøs aktør.

Det er også oppdaget at styrets formann solgt for egen gevinst til en del personer som kontaktet Bunadworld. Bunadworld ønsker derfor å bli kontaktet på e-post av personer som har kontaktet Bunadworld, men har blitt fakturert fra andre enn Bunadworld.

Styrets formann tok ikke problemene i Bunadworld til etterretning og startet opp ett nytt selskap Bunadstradisjon AS (Bunadstradisjoner), tidligere registrert som Noreng Managment, med samme bunadstyper og kvalitet. Og med de samme kunnskaper og tradisjoner på bunader.

Styrets formann er politianmeldt av Bunadworld for underslag. Han har svindlet sin partner, stjålet kunder og underslått varer. Han har også løyet til kunder, mistet deler til bunader lånt fra kunder. Dette er ikke en person å stole på og med liten kompetanse på bunader.

Bunadstradisjon har rettslig prøvd å stoppe denne informasjonssiden, men tapte på alle punkter i Follo Tingrett. Saken ble deretter anket til Borgarting lagmannsrett, men lagmannsretten fant at det ble ført sannhetsbevis for alle utsagn med unntak av at Noreng "nektet å levere lånebunader tilbake til 17. mai". Forøvrig fant lagmannsretten at det kunne føres sannhetsbevis for påstandene i denne artikkelen.

Styrets formann har også fått krav fra Bunadworld som er oversendt er oversendt rettslig inkasso.

I bostyrets rapport etter konkursen i Bunadworld er det sterk kritikk av styreformann Steinar Noreng grunnet eiendeler som er blitt borte og det anbefales at saken oversendes politiet for etterforskning. Det er sterke indikasjoner på at straffbare handlinger er begått av ham.

Steinar Noreng har senere startet opp Bunadstradisjon/Norske Bunadstradisjoner/Norsk Bunad. Forbrukerrådet har fått mange klager på disse firmaene, og det er veldig vanskelig å få kontakt med disse firmaene dersom man har klager.

TV2 Hjelper deg har en sak om hans bunadeventyr som ikke levner ham mye ære:

PS: Må ikke forveksles med Norske Bunader AS (http://www.norskebunader.no) som har godt rykte og lang erfaring

Bruk en seriøs aktør som for eksempel Husfliden/Norske Bunader AS. Koster mer, men er kvalitet og tradisjon.